644 490 560     

  reserves@clubregasol.com

Cada vegada que utilitzi CLUBREGASOL.COM (en endavant, "la Web" o "el Lloc Web") estarà sota l'aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb la mateixa.

1.- IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL FITXER

El titular i responsable dels fitxers és CLUB REGASOL, S.C.P. amb C.I.F. J66211764 i domicili a l'efecte de la present al c / Garsa, 4 08415 de Bigues i Riells.

2.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA APLICABLE

CLUB REGASOL, S.C.P. com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Clients.

3.- TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

CLUB REGASOL, S.C.P. informarà sempre sobre quines dades són d'obligatòria complementació.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades - en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida pel Client - estan obligades a observar el secret professional i adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CLUB REGASOL, S.C.P. segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels clients d'aquest lloc web.

Això no obstant, s'adverteix i informa al Client que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, CLUB REGASOL, S.C.P. no podrà tenir per responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega de continguts des del lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software) del Client.

4.- CONSENTIMENT i finalitat del fitxer

El Client admeteix expressament que CLUB REGASOL, S.C.P. realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que el Client indiqui el contrari en contractar algun dels productes i / o serveis de CLUB REGASOL, S.C.P. o a resultes d'una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

Respondre a les consultes, proporcionar informació requerida pel client.

Realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits pel Client.

Proporcionar accés al Client a determinades funcionalitats del lloc web.

L'enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper, informant als clients de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat i prestació de serveis de CLUB REGASOL, S.C.P.

L'enviament de comunicacions per mitjans electrònics informant als clients de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de CLUB REGASOL, S.C.P. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o de interès pel Client.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

A compartir les Dades Personals amb empreses de serveis o empreses que contribueixin a millorar o facilitar les operacions a través del Lloc Web, com (sense limitar-se a) mitjans de pagament, assegurances o intermediaris en la gestió de pagaments, gestió publicitària i màrqueting, entre altres. Aquestes companyies o llocs d'Internet generalment tenen polítiques sobre confidencialitat de la informació similar a les nostres. No obstant això, CLUB REGASOL, S.C.P. vetllarà perquè es compleixin certs estàndards, mitjançant la signatura d'acords o convenis que tinguin per objecte la privacitat de les Dades Personals dels nostres clients. No obstant això CLUB REGASOL, S.C.P. no es fa responsable per l'ús indegut de les Dades Personals del Client que facin aquestes companyies. En el supòsit que aquestes comunicacions de dades han de realitzar-se a destinataris situats a l'estranger (transferències internacionals de dades), l'usuari atorga el seu consentiment perquè CLUB REGASOL, S.C.P. , pugui transferir les seves dades als destinataris que corresponguin, que poden estar situats en qualsevol país del món fins i tot a països que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a la normativa espanyola de protecció de dades, i per als efectes i finalitats establerts.

Sense perjudici de tot l'anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per CLUB REGASOL, S.C.P., - fins i tot per mitjans electrònics - als Clients de CLUB REGASOL, S.C.P. amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada - tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics - pel Client i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d'aquesta relació contractual, negocial i / o comercial.

La informació que CLUB REGASOL, S.C.P., rep dels usuaris del lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. A aquest efecte, CLUB REGASOL, S.C.P., de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats.

5.- TRANSFERÈNCIA EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

Si hi ha una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d'actius substancial, reorganització, transformació o liquidació de CLUB REGASOL, S.C.P., llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recollida en aquest Lloc a una o més parts rellevants.

6.- DRETS DELS INTERESSATS I EL SEU EXERCICI

Els Usuari s tenen reconeguda per l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) i, si s'escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

 

L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a CLUB REGASOL, S.C.P., amb domicili en C / Garsa, 4, C.P. 08.415 de Bigues i Riells o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

7.- POLÍTICA DE COOKIES

Els aspectes relatius a les galetes, es regulen a la Política de Cookies del Lloc Web.

SEGUEIX-NOS        

CREAT PER TODO WEB.
 

Estem compromesos a protegir la seva privacitat. Només farem servir la informació que recollim sobre vostè, legalment (de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999). Per a més informació sobre la nostra política de privacitat, si us plau, seguiu aquest enllaç.